Posts Tagged ‘brandstoffen’

PostHeaderIcon ADR opleidingsattest vloeibare brandstoffen dient uitgebreid.

Het ADR opleidingsattest categorie IV (brandstoffen) is zwaar miskend en ondergewaardeerd. Chauffeurs met het opleidingsattest categorie IV mogen nu in België met 5 UN-nummers rijden: UN 1202, 1203, 1223, 3082 en 3256 voor resp. diesel, benzine, kerosine en zware stookolie … dit alles in colli én in tanks.

Er is evenwel een verschil tussen de producten waarmee chauffeurs mogen rijden en de lijst waarvoor veiligheidsadviseurs voor die categorie verantwoordelijk zijn in België: UN nummers 3475, 1268 en 1863 zijn niet opgenomen in de lijst van het ADR attest voor categorie IV, dus Belgische chauffeurs cat. IV mogen hiermee niet rijden. WAAROM?

In Frankrijk bestaat de lijst voor ‘vloeibare brandstoffen’ uit 12 UN-nummers. Wordt het niet stilaan tijd om orde op zaken te stellen, voor België al het verschil tussen chauffeurs en veiligheidsadviseurs categorie IV op te heffen en mogelijk de lijst zelfs uit te breiden volgens Frans model ?

Gilbert Aerden,

VeiligheidsAdvies en Training (VAT) vzw
zaakvoerder AEGILOG bvba

gilbert.aerden@scarlet.be

PS: VeiligheidsAdvies en Training (VAT) vzw is een door FOD Mobiliteit en Vervoer erkende instelling voor opleiding van ADR chauffeurs en veiligheidsadviseurs gevaarlijke goederen (ADR/RID/ADN).