PostHeaderIcon ADR-opleidingsgetuigschrift vervallen = ONBETAALD verlof !!!

Teveel ADR-chauffeurs schrijven zich te laat in voor de vernieuwing van hun ADR-opleidingsattest. Theoretisch moet in België de opleiding volledig voltooid zijn om te mogen deelnemen aan het examen en inderdaad kan je 1 à 2 werkdagen na het examen je uitslag opvragen. MAAR … daarmee heb je nog geen nieuw opleidingsattest (bankkaart model sedert enige tijd). Zonder geldig opleidingsattest MAG JE NIET RIJDEN. Het maken van de nieuwe opleidingsattesten kan 3 weken duren (na het insturen van een formulier met geldige 35×45 mm pasfoto en met gezichtshoogte 25 à 40 mm, maximum 3 maanden oud en individu moet herkenbaar zijn…). Het komt dus regelmatig voor dat chauffeurs geslaagd zijn in hun examen maar 3 weken onbetaald verlof moeten nemen of rotklusjes moeten opknappen als hun baas geen andere bezigheid heeft …

Conclusie:
a) als je ADR opleidingsattest vervalt, zorg dan dat je je opleiding en examen volledig achter de rug hebt minstens één en liefst anderhalve maand voor vervaldag.
b) Verwittig op tijd je werkgever. Heren werkgevers, als een chauffeur komt aankloppen voor vernieuwing van zijn ADR opleidingsattest, dan is dat per definitie DRINGEND ! Dank U.

Gilbert Aerden, VeiligheidsAdvies en Training vzw – veiligheidsadviesentraining@scarlet.be – 0476 488111.

2 Responses to “ADR-opleidingsgetuigschrift vervallen = ONBETAALD verlof !!!”

Leave a Reply