Archive for September, 2015

PostHeaderIcon NIEUWE REGELS voor vernieuwing ADR-attest van chauffeurs in België

Zopas ontvangen van de Vlaams Overheid, departement Mobiliteit en Openbare werken, afd. Mobiliteit en Verkeersveiligheid:

De examencommissie heeft beslist dat er vanaf heden geen uitzonderingen meer toegelaten worden op artikel 8.2.2.8.2 van het ADR. Dus de persoon die de bijscholing volgt moet zijn cursus volgen EN het bijpassende  examen afleggen VOOR de vervaldatum van zijn huidige certificaat.
Doch om iedereen de mogelijkheid te geven om zich volledig in orde te stellen wordt er een overgangsperiode tot en met 15 oktober 2015 ingesteld.

Dit houdt in dat de chauffeur, die geen examen van bijscholing af kan leggen voor vervaldatum, zal moeten inschrijven voor de initiële cursus. Wat er gebeurt als de chauffeur alles voltooit (opleiding én examen) voor vervaldag, maar niet slaagt in het examen, is voorlopig nog niet uitgeklaard. De vraag is gesteld aan de Vlaamse Overheid. Wij houden U op de hoogte.

Gilbert AERDEN
Voorzitter VeiligheidsAdvies en Training (VAT) vzw
Zaakvoerder AEGILOG bvba
Multimodaal extern Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Goederen
Trainer ADR opleidingsattest voor chauffeurs (cat. I, II en IV)
Trainer veiligheidsadviseurs gevaarlijke goederen (ADR, RID en ADN)
M 0476 488 111 
gilbert.aerden@scarlet.be of aegilog@scarlet.be